Waarom we rouwig zijn om veranderingen

Terugspeeltheater is gericht op het hoorbaar maken van ongehoorde stemmen, en het verbeelden van de verhalen die deze stemmen voortbrengen. In tijden van verandering is de noodzaak om iedereen gehóórd te laten zijn misschien nog wel het grootst. Het is daarom logisch dat Terugspeeltheater Amsterdam geregeld wordt ingezet om in het kader van verandertrajecten binnen organisaties voorstellingen te spelen. Welke rol nemen de acteurs op zich? En hoe faciliteert terugspeeltheater het proces van verandering? In de komende tijd gaan we daar dieper op in.

Verandering is afscheid nemen

Er bestaan talloze redenen om als organisatie veranderingen door te voeren. Dat kan om interne punten gaan, zoals vergroten van de slagkracht van een organisatie, of het meer klantgericht werken. Maar ook externe factoren kunnen aanzetten tot verandering. Enkele voorbeelden zijn: nieuwe wet- en regelgeving, veranderingen in de markt of een voorgenomen fusie.

In al deze situaties betekent het, dat zodra er iets wijzigt binnen de organisatie, er ook afscheid genomen wordt van de oude situatie. Mensen binnen en buiten de organisatie kunnen hier net zo op reageren als bij een persoonlijk verlies. Ze doorlopen daarbij ook dezelfde vijf stadia van rouw: ontkenning, protest, vechten/onderhandelen, terneergeslagenheid en aanvaarding.

Tegelijkertijd is daar de belofte van de nieuwe situatie die bij anderen juist een tegenovergestelde emotie oproepen. Niet zelden zullen deze ‘avontuurlijken’ zich daarmee afzetten tegenover diegenen die het bekende koesteren. Het is de kunst om bij het doorlopen van een verandertraject ervoor te zorgen dat deze twee krachten niet tegenover elkaar komen te staan, maar gebroederlijk naast elkaar.

Verhalen vertellen, bruggen slaan

Het is in het belang van elke organisatie dat gedurende het traject ruimte geboden wordt voor deze gevoelens en verschillen in beleving. Daar biedt Terugspeeltheater uitkomst. Waar u een bestuurlijke uitdaging ziet, zien wij verhalen. En waar verhalen zijn, wijzen ze ons de weg. Wij maken deze verhalen universeel, herkenbaar en invoelbaar.

In tijden van rouw zijn de menselijke behoeften doorgaans hetzelfde. Eenmaal geconfronteerd met veranderingen willen we gehóórd worden, begrepen worden en herinneringen uitwisselen. Bij verandertrajecten geldt hetzelfde. Door verschillende actoren in het proces aan het woord te laten, voelt men zich gehoord. Als diens verhalen doorklinken in theaterscènes, een tableau of een lied worden ze tastbaar.

Terugspeeltheater faciliteert

Niet alleen worden in deze theatrale vorm de verschillen in beleving in beeld gebracht, maar ook invoelbaar gemaakt. Een belangrijk voordeel van de aanpak van TTA is dat wij ’tussen de regels door spelen’ en zodoende de fundamenten kunnen slaan voor de brug tussen partijen die eerst nog op elk hun eigen oever staan. Zo treedt TTA op in een faciliterende rol bij het begeleiden van een verandertraject.

De komende tijd verschijnen op Terugspeeltheater.nl een aantal artikelen over de kansen die terugspeeltheater kan bieden als er veranderingen plaatsvinden binnen een organisatie. Voor elk stadium kent het zijn eigen traject en aanpak. In het volgende artikel gaan we in op het beginstadium, bij aanvang van de verandering.

Dit artikel is geplaatst in Uncategorized. Bookmark hier de permalink.

One Response to Waarom we rouwig zijn om veranderingen

  1. Pingback: Terugspeeltheater in verandertrajecten (1) » Terugspeeltheater Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *