referenties

Reacties bij onze optredens

 “Ik moest erg lachen om hoe jullie sommige dingen uit mijn verhaal terugspeelden en uitbeelden. Ik zag het weer helemaal voor me.”

“Jullie pakten een mooie onderlaag.”

“Ik heb het idee dat er veel herkenning was tussen de collega’s onderling. Dat was precies de opzet van de bijeenkomst. Bedankt, ik heb erg genoten.”

“De muziek voegde zich heel mooi in de verhalen. Hoe doen jullie dat?  Jullie hebben me ontroerd.”

Bij het 30-jarig jubileum van de Parkinson Patiënten Vereniging

 “Op de vier jubileumdagen in het land hebben jullie deel uitgemaakt van het middag programma. De wijze waarop je de gevoelens en belevingen van de mensen met de ziekte van Parkinson zichtbaar maakten was verrassend.”

“Soms riep het bij het publiek erg veel emotie op, waardoor men met tranen in de ogen het spel volgde.”

“Ook de muzikale begeleiding liep goed mee met het spel. Een man en vrouw gingen uit elkaar om op een later tijdstip weer samen te komen. Tijdens dit spel verbrokkelde langzaam de muziek om later bij het weer samen komen over tegaan in een dansmelodie. Wij hebben hier van genoten.

TTA als opstart van een trainingsdag rond een bedrijfsfusie

Terugspeeltheater Amsterdam“We hebben in het middagprogramma heel goed gebruik kunnen maken van de beweging, energie en samenhorigheid die met jullie spel opgeroepen was. Heel mooi.”

“Ik vond het werkelijk fantastisch wat jullie deden. Bij een rondje bleek dat iedereen het een prachtige en bijzondere ervaring vond. Ook sceptici, die ik meende te ontdekken in het ‘publiek’ kwamen spontaan met een erge enthousiaste reactie.”

“De hele dag heeft denk ik veel losgemaakt en ook wel een basis gelegd voor verheldering over hun behoefte aan samenwerking en over de (onherkenbare) missie van de afdeling.”

Een feest ter gelegenheid van iemands 50e verjaardag

“We hebben gisteren van jullie spel genoten. Jullie hebben een levendige bijdrage geleverd aan het feest van Rob. Iedereen was erg enthousiast. Nogmaals dank daarvoor.”

Optreden bij Aequor (Kennis- en communicatiecentrum voor de groene sectoren):

“We zijn tevreden over het optreden, het was  vernieuwend, verrassend en interactief.”

Terugspeeltheater Amsterdam speelde de afgelopen tijd onder andere voor Het Balkon, Rino Groep, Gemeente Bergen, GGZ Delfland, Gemeente Amsterdam, ProRail, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Artsenfederatie KNMG, Amarant, KLM, Landelijke Huisartsen Vereniging, Universiteit van Amsterdam, Primair Huisartsenposten, De Meerpaal, Arkin, GGZ Utrecht, Leidse Binnenstadsgemeentehuisartsopleiding VUmc, Radboud Universiteit, Saffier, BuurtzorgT, …

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.